Η γνώση είναι το βασικό στοιχείο της προσωπικής εξέλιξης και της κοινωνικής ανάπτυξης

alternative
Η εκπαιδευτική μας πλατφόρμα στηρίζεται σε θεμελιώδεις μαθησιακές διαδικασίες::
1. Αυτογνωσία
2. Κριτική σκέψη
3. Δυνατότητα της επιλογής
4. Ανάληψη πρωτοβουλιών
5. Λήψη αποφάσεων
6. Διαχείριση χρόνου
7. Διαχείριση επιλογών
8. Συνεργασία

Παιδαγωγική Αξία Vs Ανταγωνιστική Μορφή:
- Αναπτύσσεται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες (διαφορετικών ή ταυτόσημων προσδοκιών, ενδιαφερόντων ικανοτήτων, κοινωνικής ή άλλης διαφορετικότητας κλπ)
- Εκδηλώνεται με ποικίλους τρόπους και ανάλογα με το ηθικό, κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο του ατόμου ή της ομάδας.
- Στόχος μετατροπής του ανταγωνιστικού κλίματος, σε κλίμα συνεργασίας, εποικοδομητικού διαλόγου, αλληλοσεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας, ανεκτικότητας με την έννοια της ευρύτητας πνεύματος κλπ

Ερμηνεία και παιδαγωγική ανάλυση για τον όρο «Επιχειρηματικότητα»:
- Ευρηματικότητα
- Συνεργασία
- Συναλλαγή
- Διαπραγμάτευση
- Χρήση του ρίσκου και αποδοχή της αποτυχίας
- Ανάληψη πρωτοβουλιών
- Ας βγάλουμε την επιχειρηματικότητα από το λήθαργο

Τα χαρακτηριστικά των ατόμων ή των ομάδων που ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα:
- Ανάληψη πρωτοβουλιών
- Μετατροπή οποιωνδήποτε πόρων έχουν σε πρακτικές εφαρμογές
- Κατανομή χρόνου
- Ανάληψη ρίσκου
- Συνεχής αξιολόγηση της πορείας και των μέσων
- Αποδοχή της αποτυχίας
- Επαναπροσδιορισμό της πορείας

Η επιχειρηματικότητα ως κουλτούρα:
- Η επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση ΔΕΝ συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με την ίδρυση και ανάπτυξη μιας επιχείρησης.
- Το επιχειρηματικό πνεύμα δεν είναι απαραίτητο μόνο στους επιχειρηματίες
- Είναι η ανίχνευση και η κινητοποίηση των ταλέντων και των δυνατοτήτων για έκφραση και δημιουργία.
- Είναι η υπέρβαση των αναστολών μπροστά στο ενδεχόμενο της αποτυχίας
- Είναι οι επιστημονικές γνώσεις και οι έξυπνες ιδέες μεταμορφωμένες σε καινοτόμες εφαρμογές.
- Είναι η τόλμη για συμμετοχή στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι
- Είναι αλλαγή στάσης ζωής και αξιοποίηση της γνώσης και της τεχνολογίας προς όφελος των ανθρώπων

Ως εκπαιδευτικοί οφείλουμε να προσφέρουμε ευκαιρίες στο κάθε παιδί:
- Να δημιουργεί κάτι από το τίποτα
- Να βλέπει τις ευκαιρίες όταν οι άλλοι βλέπουν το ακατόρθωτο και το χάος
- Να κοινωνικοποιείται σε ομάδες ικανοποιώντας τις δικές του ικανότητες και αναγνωρίζοντας τα ταλέντα των άλλων
- Να γνωρίσει και να εκφράσει τον τρόπο που θα ενεργήσει ιδιαίτερα στις δύσκολες περιπτώσεις
- Να μάθει να εξοικονομά τα λεφτά του ιδιαίτερα όταν τα χρειάζεται πιο πολύ από κάθε άλλη φορά
- Να εργάζεται έξυπνα

Γιατί θεωρείται αναγκαία η εισαγωγή της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση:
- Προλαμβάνουμε την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό
- Ανιχνεύονται ταλέντα και παράλληλα τα ταλέντα αυτά δραστηριοποιούνται
- Ενθαρρύνεται η αυτοπραγμάτωση των παιδιών

Δεξιότητες και στάσεις που αποκτούν τα παιδιά:
- Επικοινωνίας
- Προσαρμοστικότητας
- Ανεκτικότητας /ευρύτητας πνεύματος
- Αποδοχής της διαφορετικότητας
- Συνεργασίας
- Γρήγορης αντίδρασης σε προκλήσεις
- Ευρηματικότητας
- Ανάληψης πρωτοβουλιών
- Διαχείρισης επιλογών

Κ. ΚΟΥΡΣΑΡΟΥ
Πίσω