Τα καλοκαιρινά μας τμήματα είναι διαθέσιμα στους μαθητές μας, μέσα από τα summer camps που οργανώνουμε σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μαζί τους πραγματοποιείται και ο καλοκαιρινός διαγωνισμός μας στα κατά τόπους camp με τίτλο "Startup Hackathon for Kids".

Skouras Camp - Χαλκιδική, Metagnosi Summer Camp in the City - Ξάνθη, Robotics Science and Education - Ηράκλειο Κρήτης