Η ιδιωτική σου ζωή είναι πολύτιμη.

Γι’ αυτό πρέπει να μπορείς να επιλέγεις ποιες πληροφορίες δίνεις στους άλλους και ποιες κρατάς μόνο για τον εαυτό σου. Διατηρώντας τον έλεγχο των προσωπικών σου δεδομένων, διατηρείς και τον έλεγχο της ιδιωτικής σου ζωής.Οι πληροφορίες που συλλέγουμε:


1. Εγγραφή στο σύστημά μας : Για να μπορέσει να πραγματοποιήσει την εγγραφή του στο σύστημα μας ο μαθητής / μαθήτρια απαιτείται η ύπαρξη email. Στην περίπτωση αυτή ζητούμε το email του κηδεμόνα. Σε περίπτωση που ο κηδεμόνας του μαθητή/μαθήτριας δεν διαθέτει email ο καθηγητής τμήματος δημιουργεί email προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή και το email παραδίδεται στον μαθητή/μαθήτρια και στον κηδεμόνα. Τα προσωπικά στοιχεία του μαθητή/μαθήτριας (όνομα, επίθετο) καθώς και το email του δεν χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση από εμάς για άλλους λόγους, πέρα από τον έλεγχο του μαθητή/μαθήτριας στο σύστημα μας.

2. Πληροφορίες προφίλ : Οι πληροφορίες που ανεβάζει ο μαθητής/μαθήτρια στο σύστημα κατά την προσπάθεια να δημιουργήσει το πρώτο του επαγγελματικό προφίλ (βιογραφικό), συλλέγονται από το σύστημά μας και παραμένουν κλειδωμένες. Η μόνη δυνατότητα που έχει ο μαθητής/μαθήτρια είναι να επιτρέψει σε άλλους συμμαθητές του (που είναι μόνο μέλη του Kid Startupper) να δουν το βιογραφικό του (κάτι που επιβάλετε και για διδακτικούς σκοπούς).

3. Cookies : Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους ασφαλείας και για να βελτιώσουμε τις διδακτικές υπηρεσίες που προσφέρουμε στους μαθητές μας.