Πρόγραμμα σπουδών 1ου έτους


ξεκινήστε από την ηλικία των 10, 11, 12 ή το πολύ 13 ετών.

Μετά την εγγραφή σας, αποκτάτε πρόσβαση για 1 ολόκληρο χρόνο:
στην ηλεκτρονική Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
στα e-βιβλία για την παιδική επιχειρηματικότητα
στο e-βιβλίο επαγγελματικού προσανατολισμού
στα διαδικτυακά μαθήματα μέσω βίντεο (video-on-demand παρακολουθήστε το μάθημα όσες φορές θέλετε)
στις OnLine διαδικτυακές παρουσιάσεις
στα OnLine κουίζ

Τι θα διδαχθεί ο/η μαθητής/μαθήτρια στο 1ο έτος:
- Εισαγωγή στον επαγγελματικό προσανατολισμό
- Δημιουργία βιογραφικού σημειώματος (CV)
- Δημιουργία επιχειρηματικού δικτύου - Χρήση των κοινωνικών δικτύων στην επιχειρηματικότητα.

alternative
Ενότητες και κεφάλαια που διδάσκονται στο 1ο έτος σπουδών:
Το ηλεκτρονικό βιβλίο περιέχει τα πρώτα 8 βασικά κεφάλαια για την επιχειρηματικότητα (90 σελίδες, κατεβάστε το στο tablet σας).


Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα και στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του Kid Startupper

Κεφάλαιο-1: Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα και στο Kid Startupper
Κεφάλαιο-2: Επιχειρώ με τη βοήθεια της εκπαιδευτικής πλατφόρμας

Επαγγελματικός τομέας (βιβλίο οδηγός)

Κεφάλαιο-3: Τα πρώτα μου βήματα στην εκπαιδευτική πλατφόρμα Kid Startupper
Κεφάλαιο-4: Γνωριμία με το περιβάλλον της εκπαιδευτικής πλατφόρμας

2 Διαδίκτυο και επιχειρηματικότητα

Κεφάλαιο-5: Τα κοινωνικά δίκτυα. Η σχέση τους με την πλατφόρμα του Kid Startupper
Κεφάλαιο-6: Διασύνδεση μαθητών που τους αρέσει να επιχειρούν
Κεφάλαιο-7: Συνεργασία μεταξύ των μαθητών που θέλουν να επιχειρήσουν
Κεφάλαιο-8: Αναζήτηση συνεργατών για τη δημιουργία πρότζεκτ χρησιμοποιώντας το Kid Startupper


Παιδαγωγική Αξία

Τα χαρακτηριστικά των ατόμων ή των ομάδων που ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα.
- Ανάληψη πρωτοβουλιών
- Μετατροπή οποιωνδήποτε πόρων έχουν σε πρακτικές εφαρμογές
- Κατανομή χρόνου
- Ανάληψη ρίσκου
- Συνεχής αξιολόγηση της πορείας και των μέσων
- Αποδοχή της αποτυχίας
- Επαναπροσδιορισμό της πορείας

Δεξιότητες και στάσεις που αποκτούν τα παιδιά:
- Επικοινωνίας
- Προσαρμοστικότητας
- Ανεκτικότητας /ευρύτητας πνεύματος
- Αποδοχής της διαφορετικότητας
- Συνεργασίας
- Γρήγορης αντίδρασης σε προκλήσεις
- Ευρηματικότητας
- Ανάληψης πρωτοβουλιών
- Διαχείρισης επιλογών

Μετά το τέλος του 1ου έτους σπουδών ο/η μαθητής/μαθήτρια:
- θα έχει κατανοήσει πλήρως και θα μπορεί να περιγράψει με ακρίβεια τις έννοιες «επιχειρώ, επιχείρηση, επιχειρηματίας».
- θα μπορεί να αναγνωρίζει μια επιχειρηματική ιδέα και θα μπορεί να διαχειρίζεται σωστά την ιδέα αυτή (Σκέφτομαι - Αποφασίζω - Πράττω).
- θα έχει κατανοήσει την αξία και τη συμβολή των νέων τεχνολογιών στην επιχειρηματικότητα.
- θα έχει κατανοήσει τη σημασία της συνεργασίας στον τομέα της επιχειρηματικότητας.
- θα έχει μελετήσει περιπτώσεις παιδιών, που δοκίμασαν πάνω στην αγαπημένη τους ιδέα και θα μπορεί να σκεφτεί και να αποφασίσει και για το δικό του/της επιχειρηματικό βήμα.
- θα δημιουργήσει το πρώτο τους/της επιχειρηματικό-επαγγελματικό βιογραφικό.
- θα ανακαλύψει τον ρόλο και την δύναμη των κοινωνικών δικτύων στην ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος και θα γνωρίζει πώς πρέπει να τα χρησιμοποιήσει προς όφελός τους/της.
- θα μπορεί να δημιουργήσει επιχειρηματικές επαφές και διασυνδέσεις, με στόχο την ανάπτυξη και επέκταση του επιχειρηματικού του/της δικτύου.
- Θα να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος / προετοιμασμένη να συμμετάσχει στο επόμενο 2ο-έτος σπουδών, όπου θα δημιουργήσει την επιχείρησή τους/της, θα την προωθήσει και θα εφαρμόσει διαδικτυακά στην πράξη αυτό που ονειρεύτηκε.

Μετά την ολοκλήρωση του 1ου έτους σπουδών οι μαθητές μπορούν να ενταχθούν στο 2ο έτος, που είναι πιο δύσκολο αλλά αρκετά πιο ενδιαφέρον. Στο 2ο έτος σπουδών θα διδαχθούν κυρίως πώς από την ιδέα τους μπορούν να προχωρήσουν στη δημιουργία της επιχείρησής τους και έπειτα στην προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους.
alternative